دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش.

تحدید می کنند اطلاع رسانی نکنید وگرنه دهانتان را می بندیم
مدتی است نظام جمهوری اسلامی به هر طریقی شده فعالان وایرانیان مستقل را تحت فشار شدید قرارداده که حق اظهار نظر در مورد مسائل کشور را ندارید، از تحدید، بازداشت شکنجه گرفته ...تا اعدام راانجام می دهد برای ترساندن افراد! هرروز یک مشکل را در جلو پای افراد قرار می دهد. ایمیل، مسیج و ضرب وشتم در خیابان کمترین کاری است که انجام می دهند! دیروز بنده را تحدید می کنند به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد می گویند وراجی زیاد می کنی، می گویم چیزی که می بینم ومیشنوم می نویسم،  می گویند هرکاری بخواهیم می کنیم هررفتاری را انجام میدهیم شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام ونشان! بدون اینکه کسی بداند چه برسر شما آمده! می گویند مردم فلسطین وبحرین در عذاب هستند و کسی نیست یادی از آنها کند شما وطن فروش هستید! بنده وامثال من وطن فروش نیستیم عاشق ملت خود هستیم شما هستید که بیگانه پرست و وطن فروش هستید. روز وشب تلفنهای تحدید آمیز قطع نمی شود گویی قرار است با هر سُخنی دهانمان را ببندیم  بنده به عنوان یک ایرانی می گویم من نمی توانم دربرابر این همه مصیبت سکوت کنم. بنده می گویم آقایان شما زیاد وراجی انجام می دهید و با این اراجیف کشور را به نابودی کشاندید. من سکوت نمی کنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگ من باشد در هرکجای دنیا که باشم وتحدید از طرف هرکسی باشد برای بنده اهمیت ندارد.آقایان دهانتان را ببندید ظلم نکنید تا افشاگری نکنیم.
نظام جمهوری اسلامی، فریاد،وا مصیبتابرای فلسطین، بحرین وبسیاری از کشورها سر میدهدو از نبود آزادی بیان و اطلاع رسانی نشدن از آن کشورها ابراز نگرانی می کند. اما نمی گوید این همه فیلم وعکس که به صورت حرفه ایی گرفته می شوداز کجا می آید؟  نمی گوید چگونه اطلاع رسانی نمی شود،  که گزارشگران، شبکه های تلوزیونی نظام به طور مستقیم از آن کشورها، گزارش زنده تهیه می کنند وبه خوردمردم میدهند. آن هم گزارشاتی یک طرفه و آنقدر این مطالب رابه زور به خورد مردم می دهند، که حالت تهوع وتنفراز دیدن شبکه های جمهوری اسلامی به انسان دست می دهد. اما درمورد وضعیت اسفبارنقض مداوم حقوق بشر در ایران سکوت می کند! ازهر روزبازداشت، شکنجه، زندان واعدام های دسته جمعی سخنی به میان نمی آورد، زندانیان سیاسی رادر بدترین شرایط و بدترین وضعیت قرار می دهدبرای شکسته شدن آنها اما خبری از وضعیت آن عزیزان نه تنهابه وکلا آنها نمی دهند وحتی اجازه داشتن وکیل را به آنها نمی دهند!  بلکه حتی از اطلاع رسانی ازحال آن عزیزان به خانواده هایشان جلوگیری می کند!؟   خانواده های این عزیزان راتهدید می کند، که نه اجازه مصاحبه ونه اطلاع رسانی به هرگونه درباره عزیز خود ندارید؟!  تهدید خود را به این مرحله ختم نمی کنند، و اظهار می دارند، اگراطلاع رسانی کنید خود وجان خانواده خود را به خطرمی اندازید؟! می گویند دختران واعضای خانواده رابازداشت می کنیم.  شعار آنها این است. ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!
"آقایان" این چه قانونی است؟  در کجا این قانون اجرای شده؟  واکنون شما این قانون را برای مردم ایران به ارمغان آوردید. این قانون جز درکشورهای دیکتاتوری جای دیگری اجرای شده؟  باور کنید در بدترین کشورهای دیکتاتوری دنیا هم این طور قانون من درآوردی اجرایی نشده! وحتی اگر اجرای هم شده باشد به اسم حکومت تمام شده،  نه به اسم دین، خدا وبدنام کردن دین وخدای آن دین! چرا باید شما بازداشت کنید، شکنجه دهید، اعدام کنید....و خانواده سکوت کنند. چرا شما از حکومت به پایین نمی آیید ودر حکومت دیگری نمی روید که چنین بلایی برسر شما بیاورند، ومعنی ومزه آن را درک کنید؟ درجنگل هم این قانون نیست که درنظام شما هست! اگر از کار و هنر خودکه انجام می دهید مطمئن هستید، قابل قبول است، پس چرا از بازگو شدن آن هراس دارید؟ بگذارید اطلاع رسانی شود تا بقیه حکومت های دنیا یادبگیرند و بدانند، چه نظام مردم سالاری اداره می کنید! اگر خود می دانید کارشما چنان حقیر وزبون است که مورد خنده دردنیا میشویدچرا انجام میدهید؟ چگونه است که خبرنگاران شبکه های تلوزیونی شما، در سراتاسر دنیا هستندو از آنجا از هرچه بخواهند گزارش می دهند؟ اما شبکه های دیگر دنیا درایران یا نیستند ویا مطالبی که شما بخواهید باید انتشار بدهند؟  برای چند روز حکومت کردن بیشتر آیا ارزش این همه ظلم کردن را دارد؟ آیا قانون من درآوردی شما پیش وجدان خود اعتباردارد؟.
حال من نظر دیگری میدهم. شما اگر از اطلاع رسانی هراس دارید؟ یا ازحکومت کناره گیری کنید! و یا ظلم نکنید. شما بازداشت نکنید، شکنجه ندهید، سلاخی نکنید تا اطلاع رسانی هم نشود.  در غیر این صورت نه تنها اطلاع رسانی می شودبلکه به زودی بساط ظلم شما برسرتان فرو خواهد ریخت. اطلاع رسانی از وضعیت هر انسان در حال ظلم وستم کشیدن وظیفه تک تک افراد یک جامعه است، وهرکس در این کار کوتاهی کند به خود وبه وجدان خود خیانت کرده است! هرکس در اطلاع رسانی دریغ کند چاهی برای خود کنده است! چون شما نوبت به نوبت هرکسی که صدای مخالفت بلند کند، قصد ساکت کردن آن را دارید، حتی اگر این ابراز مخالفت در گوشه ای خلوت خانواده گی افراد باشد. پس ما را از تهدیدات خود نه ترسانیدچون ترسی در دل ما نیست، دیگر جای ترسی نمانده، شلاق وشکنجه شدن، ما را از اطلاع رسانی کردن باز نمی دارد. اگر شعار شما این است که
ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!
شعار ما هم این است. پابه میدان گذاشتیم در این مبارزه یا از قفس تن رهایی می یابیم یا قفس ظلم شما رادرهم می شکنیم.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران.
نویسنده ستار

http://magalh91.blogspot.com

۹۵ نظر:

 1. "چراستاربهشتی شد" را دراینجابخوانید
  http://www.persiancavalier.com/?p=1338

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. "شعار آنها این است. ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!"

   این قطعه را ستار 8 آبان نوشت، نهم بازداشت شد. سیزدهم خبر مرگشا دادن!
   همه تا حالا شنیدیم که یه بنده خدایی یه روزی گفته بود: "حفظ نظام از اوجب واجبات است!" تمام جنایات این حکومت سفاکِ مردم فریب، پشت همین حرف قایم شده.

   حذف
 2. یادت گرامی ما همه ستار هستیم
  http://greenir7.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

  پاسخحذف
 3. امیدوارم که خبر درگذشت ستار بهشتی شایعه باشد چرا که ایران به مردان شجاع و آزاده ای چون او احتیاج فراوان دارد.
  حتی اگر این خبر صحت داشته باشد بدون شک قهرمانان دیگر راه او را ادامه خواهند داد.
  درود بر ستار و پدر و مادرش برای تربیت چنین فهرمانی...

  پاسخحذف
 4. گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
  هزار بارده ی نا خورده در رگ تاک است

  http://1jahangiry.wordpress.com/2012/11/07/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85/

  پاسخحذف
 5. ستار نمرد و در نگذشت. او را کشتند. مرگ بر اصل ولایت فقیه.

  پاسخحذف
 6. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 7. Satar is Iran's son, sun, and hero. They killed one and hundreds will grow. God bless you Satar jan

  پاسخحذف
 8. ستار جان، راهت را ادامه خواهیم داد

  پاسخحذف
 9. مردان بزرگ ایستاده و مقاوم میمیرند
  روحت شاد ستار عزیز

  پاسخحذف
 10. :ستار ما با تو همراهیم
  شعار ما هم این است. پابه میدان گذاشتیم در این مبارزه یا از قفس تن رهایی می یابیم یا قفس ظلم شما رادرهم می شکنیم.
  زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران

  پاسخحذف
 11. ستار خون تو درخت بیداری مردم ایران رو آب داد...

  راهت را ادامه خواهیم داد...

  پاسخحذف
 12. ستار ما تو برای ما همان "شهاب آزادی" هستی
  نمیگذارم خونت هدر رود!

  پاسخحذف
 13. غم از دست دادن عزیزان امان از ما بریده است ،هر روز گلی‌ پر پر میشود و جمهوری کثیف اسلامی هر روز لکه ایی دیگر بر دامنش می‌نشیند،، اما ما دست بر دست نمیگذاریم و راه این عزیزان را ادامه خواهیم داد، باشد که در دادگاهی صالح تمام عاملین این جنایتها محاکمه‌ شوند و تقاص این خونها را بپردازند.

  پاسخحذف
 14. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 15. ستار عزیزم. همسنگرم، ما عهدی را که در راه آزادی بستیم را فراموش نخواهیم کرد. خون تو در رگهای تک تک ما جاریست. با تو یاجدید پیمان میکنیم و از نوشتن باز نخواهیم ایستاد.
  مجید شهبازخانی، وبلاگ نویس.

  پاسخحذف
 16. روحت شاد! آزاد مردانه به کام مرگ رفتن را به زندگی ذلیلانه ترجیج دادی.

  پاسخحذف
 17. الان بحثی بین بخشی از فعالان سیاسی هست که باید کاری کنیم که رژیم هزینه نه تنها سیاسی بلکه هزینه فیزیکی بپردازد تا اعمالی مانند سنگسار 4 زن و اعدام های اخیر و کشتار کارگران را براحتی نتواند تکرار کند.
  34 سال است که جمهوری اسلامی آزادیخواهان را حذف فیزیکی می کند.ما مانند ستار ها آن نسلی هستیم که چیزی برای از دست دادن نداریم اما دیگر تنها پاسخ شما را با قلم نخواهیم داد.بترسید از خشم فروخفته مردم که گر طغیان کند نیستی و هستی قدرت شما را برای همیشه به باد فنا خواهد داد.

  پاسخحذف
 18. پاسخ‌ها
  1. به گناه بی عملی من و تو در واقع شکنجه گران ستار را کسشتند چرا که میدانند ما خوابیم

   حذف
 19. I am saddened by the death of Sattar Beheshti, killed without justice.
  Peace on his soul, and justice & freedom for all.
  http://keyhani.blog.lemonde.fr/2012/11/09/un-blogueur-critique-du-regime-meurt-en-prison-sous-la-torture/

  پاسخحذف
 20. اگر خبر اين خبر صحيح باشه شهادت گواراي تو باشه ستار جان. هر گلي پر پر بشه هزار گل جاش روييده ميشه! امام حسين هم بر عليه حکومت يزيد بلند شد و دست از آرمان هاش به بهانه ي مصلحت انديشي بر نداشت که الان بوي عطر گلش تمام دنيا رو برداشته!! نامت ماندگار ستار بهشتي حسيني.

  پاسخحذف
 21. یادش گرامی و راهش همیشگی باد
  تسلیت به تمام اعضای خانوادی ایشان
  و آرزوی صبر و قدرت برای خانواده

  ما ایشان را از یاد نمیبریم

  پاسخحذف
 22. یادش گرامی افسوس که دیر شناختمش مرگ بر دیکتاتور آدمکش

  پاسخحذف
 23. مرگ بر خامنه ای و خمینی و تمام خاینین دیگر و اسلام گرایان. مرگ بر تمام شما کسانی که نام اسلام را میگیرید. لعنت بر اسلام شما.

  پاسخحذف
 24. ستار عزیز تو کشته شدی تو جانت را بر پیمانت دادی چون ما از مرگ می ترسیم چون ما شجاعت تو را نداریم بخدا که نداریم ما ملتی مرده هستیم که شاید شما با پرداخت جانتان بتوانید ما را بیدار کنید

  پاسخحذف
 25. هرکی گفت بزرگترین مزیت پخش تماز جماعت به امامت آیت دولا چلاغعلی بعد از اذان از تلویزیون ایران چیه؟
  1- باعث میشه نماز رو سر وقت بخونیم
  2- باعث میشه بیشتر تو حس عرفانی بریم
  3- باعث میشه قرائت صحیح نماز رو یاد بگیریم
  4- باعث میشه در عرفانی ترین و عزیزترین دقایق، چهره هولناک یه خونخوار کثیف که در لباس الهیت مخفی شده رو ببینیم و درست در همون زمان عزیز نفرین و لعنت رو نثار خودش و تمام دار و دسته ش کنیم

  پاسخحذف
 26. به آنهایی که دستشان به خون ستار آغشته است:

  از خوابیدن بترسید جرا که اگر در خواب به سزای اعمالتان نرسید تا چشم باز می کنید لبه تیز چاقو را بر گردن خود خواهید دید و سپس از صحنه روزگار محو خواهید شد. ما پابه میدان گذاشتیم و قفس ظلم شما رادرهم می شکنیم.

  ستار بهشتی

  پاسخحذف
 27. درود به روح پاکت ستار عزیز
  راهت را با تمام وجودمون ادامه میدهیم-خون تو و زندگیه تو آبیاری میکنه بهشت رو
  دوستت داریم
  خانواده گلت رو هم فراموش نمیکنیم

  پاسخحذف
 28. من نميدانم اين خبرها صحيح هست يا خير اماكسي كه به رهبر ما توهين كند و بخواهد كشور اسلامي را از بين ببرد و فرصت طلبي كند از نقطه ضعف هاي ما مثلا وضعيت اقتصادي و غيره كه اين ها در همه ي كشورها هست بايد دهانش را ببندند تا مردم جاهل را گمراه نكند شما ميگوييد كه در ايران مزاحمت هاي خياباني ميشود ايا كسي مزاحم يك زن محجبه ميشود؟زناني كه مبتذل لباس ميپوشند صد در صد مورد متلك و مزاحمت قرار ميگيرند حتي در خارج من يك دانش آموز دبيرستاني هستم قبلا وقتي بدون چادر ملي بيرون ميرفتم خيلي به من مزاحمت ميشد اما از وقتي كه چادري شدم اين اتفاق برايم نيفتاد درضمن ما يك دبير دارم كه در خارج زندگي ميكرد و مدتي است به ايران بازگشته يك روز يكي از دوستان آمريكايي همسرشان به ديدن انها امد و وقتي دختران ايراني را ديد با ان لباس هاي تنگ و مبتذل و يك تكه كوچك پارچه روي سرشان و آرابش 7قلم گفت در امريكا فقط فاحشه ها ي خياباني اينطور ارايش و تيپ ميزنند انوقت انتظار داريد كسب به انها چيزي نگويند اينان خودشان ميخواهند.بگذريم يكي از دلايل ديگر كه من با شما مخالفم مخصوصا با ايراني هاي عنصر گرا اين است كه سعي ميكنيد كلمات شيرين عربي را از زبانتانحذف كنيد نميدونم اين عناد يا لجبازيتان با زبان عربي چيست و توهين به مردم عرب زبان مثلا به جاي كلمه اسلامي انشاءالله به اميد خدا رو به كار ميبريد پس اين نشان ميدهد به طور غير مستقيم شما از اسلام تنفر داريد از حجاب تنفر داريد.اسلام ميگويد باهم متحد باشيم به هر زباني كه صحبت مكنيم و كلمات مشترك داشته باشيم حتي ديگر كلمه ي سلام رو ميخواهيد حذف كنيد و درود بگوييد از كشورهاي اندونزي مالزي پاكستان افغانستان حتي هند ياد بگيريد كه اين كلمات را با افتخار ميگويند و حرف اخر شماهايي كه ميگوييد امريكات طرفدار حقوق بشر است ايا ديديد چه بلايي سر بردران مسلمان ما در افغانستان و عراق اوردند عكس هاي زنداد ابوغريب را جستجو كنيد كه چگونه سگ ها را ميگذارند به انسان هاي عادي حمله كنند و به دختران كوچك پس از كشتن پدر و بردارشان به انها تجاور ميكنند و در افغانستان حتي به مردان تجاوز ميكنند اونوقت اينان دم از حقوق بشر ميزنند در مقابل يك كشته كه قصد فتنه براي اسلام دارد؟پس انها وقتي مردم بي گناه را به صورت عنيف ميكشتند و با افتخار از خود عكس ميگرفتند كه ميتوانيد ان عكسها را در اينترنت ببينيد چرا كسي ان موقع از حقوق بشر حرفي نميزد؟يا حتي تاكنون هزاران انسان بي گناه بدون اينكه حتي كسي بداند كشته و يا ربوده ميشوند هيچكس از انها سخني نميگويد و خونشان را پايمال ميكنند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ببین هانی
   اگر می خواهی از دین مبین اسلامت دفاع کنی اول برو تاریخ عرب را بخون بعدش قرآنتو بدون سفسطه معنی شو بخون ، بعد اگه دوست داشتی طبق قرآنت باهات رفتار کنند اون موقع یه ندا بده.
   بچه جون اسلامی که تو ازش هیجی نمی دونی و راجع به حجاب و حقوق بشر حرف می زنی ، توش گفته زن اگه به حرف شوهرش گوش نکرد بزنیدش، مردی که ثروتمندِ مالک کنیزاشِ که هر موقع خواست می تونه بکنه توش بعدشم مهرشو بده و خیلی حقوق دیگه و آزادی هایی که به مرد ها میده ولی زنها نه..
   حالا برو یه کمی تاریخ بخون تا بفهمی 1400 که چه عرض کنم از اول پیدایش ادیان مردها کلاه سر یه مشت آدم ساده دل گذاشتند به اسم خدا.
   اینو هم بدون اگر خداوند پیامبری فرستاده باشد آن پیامبر پیامی جز صلح و برابری و عدالت نداشته است
   ( پیامبر اسلام کلی آدم کشت چون فکر می کرد همه باید مسلمان بشند ، فکر می کنی اگه تو زمانه مایکی دیگه پیدا بشه و مردم بکشه جون به دین اون نمی رن، اون آدم پیامبر خداست؟)

   حذف
  2. کسی نگفته که جاهای دیگه ظلم نیست ...هست اما نه به اندازه ایران...حرف هات بوی خون میده...نکنه خودت کشتیش؟

   حذف
  3. مینا خیلی خری ها ! چادری احمق برو تو چادرت بمیر کسی بهت دست نزنه افسرده جنسی بیچاره ....

   حذف
  4. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

   حذف
  5. khanoome mina khanoome gol, aziz man kasi hastam ke az senne 10 salegi ta sale akhare uni chador mipooshidam, ama hichvaght natoonestam mese shoma inghade az chadoram be onvane zereh estefadeh konam, aziz faghat ye soal dashtam shoma ta hala ba chadoretoon sobhe zood ke dashty mirafty madreseh too ye koocheye khalvat ba motorsavari ke az posht behet nazdik mishode movajeh shodi? age shodi aya chadoret mohafezatet karde? bia laaghal ba khodet vase chand lahzeh roo rast bash bebin chi dari migi? az kia dari taraf dari mikoni? va aya u be onvane yek zan be tamame khasettahey ghalbit tooye in fazaye khefeh ghan o na amn residi?!!!! manzooram amyale jensit nist, manzooram hamoon avaliyeh tarin niazhaye yek ensan, mese ghadam zadan tooye yek asre payeezi too khalvate khodete, age residi be ma ham begoo, shayad ma nemidoonim

   حذف
  6. سلام شما که دم از حقوق بشر میزنی و از افغانستان حمایت میکنی حداقل یه نگاهی به وضعیت افغانی های مقیم ایران بنداز
   تو چه میدونی که ایران با ما چه میکنه؟؟؟؟؟
   من شخصا نظرم اینه که آمریکا برای افغانستان بهتره تا ایران

   حذف
  7. درود بر ستار و ایرانم
   ستار مردم ایران خواب هستند، تو یک خوابی طولانی
   یک سری آدما باید چوب یکسری دیگه رو بخورند، تر خشک با هم میسوزه، ای اونایی که هنوز معنای وطن رو نمی دونید چیه، مطمئنن روزی همه از خواب بیدار میشیم، نذارید وقتی بیدار شدیم همه شرافتو به باد داده باشیم
   داریم هزارو چهارصد سال تاوان خیانتهای خودمونو میدیم، تو هیچ برهه زمانی ایران به هیچ بیگانه ای باج نداده و همیشه بر جهان سروری کرده
   هر وقتم دشمنان پیروز شدند یک خیانتی از خود مردم ایران سر زده
   مثل اون پیرمرد که تو شوشتر، که راه مخفی دروازه شهرو به عربها نشون داد تا به اون و خانوادش اما ن بدند
   عربا ریختند و کشتند و غارت کردند و سر بریدند و ایرانو باجگذار خودشون کردند و خراج بریدند انوقت در قبا لش، پیرمرد مفلوک خودش شد غلام همون بزرگان عرب زن و دختراش شدند کنیزکهای مردان عرب، و پسرانش شدند برده زنان عربی که تا دیروز جای خوابشون توی سایه شتر بود
   انوقت یک خیانتکاری بنام (سلمان فارسی که ایرانو به نیستی کشید کسی که مزدکی بود)
   تو حمله عربانی که توی گرگان بیست هزار ایرانی رو سر بریدند و امام حسین و امام حسن تو راس لشکر قرار داشتند
   بعد، یورش عرب ایران شد برده عرب، فلیم مختارو نگاه کنی میفهمی عرب چنان سروری میکرد به ایرانی که حتی جمهوری اسلامی نتونست تو فیلم سانسورش کنه
   از یک عرب وحشی به نام مختار، که ایرانیا رو به عنوان برده جنگی استفاده می کرد یک قهرمان ساختند، انگار خودمون قهرمان نداریم،
   تا رسید مردی ظهور کرد بنام رضا شاه بزرگ، دختر چادری اگه الان اون بزرگ مرد نبود تو اون یک نصفه حقوقم که داری و نداشتی الان نقاب رو صورتت بود و از خونه نمی تونستی بیای بیرون و حق رای دادن هم نداشتی می تونسی بیای چت بکنی؟
   توی که رفتی تو چادرت و بهش افتخار میکنی، باید فلسفه چادر هم بدونی چیه(چادر)
   یعنی چادری که عربا برپا می کردند و توش زندگی می کردند، اونقد ابله بودند که تو اون گرمای شدید می رفتند تو چادر سیاه
   الان چادری که بهش افتخار میکنی، لونه عربا بوده فکر نکنی یک وقت چادر به همین شکل بوده، که تو سر میکنی، نه اینطور نبود برو زمان قاجاریه، تو گوگل بزن زنان قاجاریه، می بینی که چادر زن مثل یک گونی می مونه یعنی شخصیت و شرف یک زنو لگد مال میکنه
   فکر نکن اون موقع چادر سر می کردند بخاطر اینکه حجاب داشته باشند، نخیر، چادر سر میکردن چون چیزی نداشتند بپوشند، چادر مثل یک تیکه پارچه بود، که هیچ آثاری از هنر و ظرافت نداشت همون عرابانی که بویی از فرهنگ و آثار هنری نمی بردند
   لباس زنان ایران در عوض پر از نقوش و بافتهایی بوده که هنر و فرهنگ ناب ایرانی رو توش جا داده بود
   نناز به چادرت یک تیکه پارچه ای بی ارزشه
   عربای اون زمان چیزی جز چادر نمی تونستند سر کنند، نه هنر داشتند نه فرهنگ
   ولی لباس یک ایرانی پر از نقش و نگار بوده که نشون میده روحیات ایرانیان رو هنری که تو ذاتشون بوده
   همون عربای که داری سنگشو به سینه میزنی زمانی قاتلین اجداد ما بودند
   البته اگه ایرانی باشی!
   چرا از خودت نمی پرسی چرا اسمی از کوروش تو تقویم ما نیست؟ از سیاوش آرش زرتشت

   حذف
 29. آن روز، فرا خواهد رسید ! http://www.youtube.com/watch?v=GtPY_ehcIgU&feature=g-vrec


  و هنوز ، نان گندم خوب است
  و هنوز ، آب می‌ريزد پايين ، اسب‌ها می‌نوشند
  قطره‌ها در جريان ، برف بر دوش سكوت،
  و زمان روی ستون فقرات گل ياس. . .

  پاسخحذف
 30. ستار عزیز تو مرد بودی و شهامت داشتی و در راهت مردانه شهید شدی. ایران لیاقت مردهای شجاعی مثل تو رو نداره. تو واقعا بهشتی شدی.

  پاسخحذف
 31. ستار خوب بهشتی...نمیشناختمت و الان انقدر میشناسمت که آرام ندارم....

  پاسخحذف
 32. دوستان ، روحش شاد ، این آخرین پستی بوده که داشته ساعت 11:29 صبح بوده که یک ساعت بعد طبق گفته خواهراشان دستگیرشان میکنند.

  پاسخحذف
 33. ستار عزیز تحلیل هات واقعا در حد عالی بودند... شهامتت ستودنی بود ولی ای کاش می ماندی و به ثمر رسیدن درخت آزادی را که با نهال وجودت کاشتی رو می دیدی... آری ؛ کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟

  پاسخحذف
 34. هرچند کار قاتلین ستار بهشتی کثیف است ولی ستار کشتة همان بد فکری و کوته فکری است که درجه‌های کمتری از آن در ذهن اندک افرادی از جامعه‌ی ما جا دارد. این افراد چشم خود رابه واقعیات عزت بخش ایران بسته‌اند و اشکالات جزیی یا اشتباهات برخی مسئولین جاهل ما را به حساب اسلام و دین می‌گذارند. آنچه ایشان چشم بر آن بسته‌اند جریان یافتن خون اسلام ناب در شریان پاک ایران است که پس از 1400 سال اتفاق افتاده است . به امید روزی که کشورمان هیچ نقطه ضعفی نداشته باشد.
  به‌جای اراجیف زیادی برای روح ستار فاتحه‌ای بخوانید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. sharayan? khoone eslame nab? u be in dine tavahosh ke sezaye har jormi ro ba khoon mide migi dine nab? be dini ke sezanye har gonahi ro ba ghate dasto pao edam o sangsar mide migi dine nabe ? khodayeesh aghle ma adam koja rafteh, in hame sang deli ro laye kodoom loghmeye charb pichidano be khordemoon dadan ke inghade mazzash vasamoon lazize,ye kam fekr kon raje be banaye dinet bad bia inja poze nadashtehato bede

   حذف
 35. یه مشت بچه کونده بسیجی‌ حرومزاده اینجا رو هم به گند کشیدند. مادر جنده‌های اسلامی تک تکتون رو به انتقام خون ستار‌ها به سیخ می‌کشیم. بذارید کار بشار جسد تموم بشه.بعدش نوبت شما کونیاس.

  پاسخحذف
 36. جمهوري اسلامي تا دشمن احمقي مثل تورا دارد غم ندارد.اي احمق كودن بيسواد برو حداقل املافارسي كلمات را ياد بگير مبارزه ات پيشكش

  پاسخحذف
 37. دوستان هرچه سریعتر از این وبلاگ بک آپ تهیه کنید و تکثیر کنید . فکر کنم چون پسورد وبلاگش رو نداده شکنجه اش کرده اند و کشتنش ... دقبقا پست آخر او با اهدای جانش اثبات شد . بزرگ مرد این است ...

  پاسخحذف
 38. Sattar , ina khodeshoon kari kardan ke u ro be khasteye ghalbit nazdiktar kardan, bebin che hame comment dari, nemidooni ke az roozi ke khabare marget pakhsh shode chandin hezar nafar oomadan inja o ba deghatte tamam labelaye neveshtehat gashtano taffakor kardan o ba zate khabise in dolat pei bordan, u mineveshty ta agahi bedi, inam agahiiii, agar che ke kheili dir ama u be khastat residi, yadet hamishe mandegar

  پاسخحذف
 39. سخنگوی دستگاه قضا: ما به ستار بهشتی صبجانه دادیم و بعد برگشتیم که بهش نهار بدیم دیدیم مرده .

  پاسخحذف
 40. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 41. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 42. !!!الاهتمام لجميع الكلاب السعودية!!!!

  !!!Go Fuck Your King!!!

  وأنا أعلم أنك هنا، وتحاول جاهدة لانقاذ الجاسوسك.
  ولكن الجاسوسك هو ميت.

  اللهم العن عائشة الفاحشة

  پاسخحذف
 43. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فاطمه ی فاحشه و امامای کونی رو فراموش کردی بنویسی

   حذف
  2. raha!!
   مادرت چرا با ندا فاحشه ارتباط جنسی داشت؟

   شما یهودیان چرا اینقدر به مساحقه علاقه دارید؟

   حذف
 44. کامنتی زیر مطلب رادیو زمانه درباره ستار بهشتی:
  «گفتین ستار را کسی نمیشناخت . اما همه اونهایی که در زمان ساخت نیروگاه پرند در انجا کار می کردند ستار را به خاطر نوع اصلاح سرش به یاد می آورند. ستار را من از نزدیک میشناختم. تقریبا هشت سال پیش بود. یکی بود مثل بقیه. نه قهرمان نه ترسو. معمولی معمولی. برای همین وقتی عکسش را رو صفحه فیس بوک یکی از بچه ها دیدم تعجب کردم. این ستار را از کجا میشناسه ؟!!! وقتی مطلب را خواندم باورم نمیشد. همه چی مثل فیلم از جلو چشمم رد شد. ستار به عنوان آبدارچی استخدام شرکت پ.پ. شد. یه سری چیزاش فرق داشت و یک سری هاش کاملا عادی. کتاب خواندن هاش در زمان های آزادش متفاوت بود با اون چیزی که ما انتظار داشتیم. یا اینکه وقتی چند تا غدا اضافه میامد با وجود این که عرف این بود که خودش برداره اما بین کارگر های دیگه تقسیم میکرد. با وجود اینکه مادر مریضی داشت و حودش لازم داشت. یکی از بحث های ما باهاش این بود که با دستمالی که همه جا رو گردگیر کردی استکان ها رو تمیز نکن. اما تا وقتی یادمه این عادتش رو ترک نکرد! من از اون سایت رفتم و یک سال بعد کع برای سر کشی برگشته بودم توی کابل گالری دیدمش. گفتم ستار اینجا چرا اومدی؟ گفت مهندس دیگه آبدارچی نیستم. شدم کارگر الکتریکال. می خوام درس بخوانم و اگع بشه بره هنرستان. گفتم خیلی خوبه. چی شد به این فکر افتادی. *****فهمیدم باید بیشتر زحمت بکشم که خرج مادرم را هم کامل خودم بدم. واسه همین می خوام پیشرفت کنم. می خوام کسی بشم.»

  پاسخحذف
 45. نابود باد دین اهریمنی اسلام که چنین گلی را پرپر کرد.

  پاسخحذف
 46. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 47. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 48. ستار بهشتي كه بود؟
  هرکسی را باید از دوستانش شناخت:
  «تصمیم گرفتیم به آن قدرت ها دست پیدا کنیم،فقط عهد کردیم در جهت خدمت به مردم باشد!!از هیچ توهینی مضایقه نکردیم وهمه رقم ابتکار هم به خرج دادیم و منتظر رسیدن قدرت شدیم.الان چهار ماه از آن موضوع میگذرد و نه تنها هیچ قدرت خاصی نداریم خجالت هم میکشیم که به سیاق قبل برگردیم و قرآن بخوانیم و دعا کنیم و .... تصور ذهنی قرآن هایی که در مستراح آویزان کردیم ولمان نمیکند!»

  پاسخحذف
 49. الحمدلله که یک شیطان پرست به نام شتار دوزخی به درک رفت!!!

  اصولا همه شیطان پرستان را باید مثل سگ کشت!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اون محمد بچه باز و علی کونی و عباس یک دست یادت رفت تخم حروم .. اونی رو که مثل سگ کشتند حسین بی سر بود ..هم خودشو کشتند و هم خواهرش زینب رو دسته جمعی گاییدند تا بی پدرهایی مثل تو زایید.. بی خود نیست انقدر کیر اعراب رو می خوری.دنبال بابات می گردی

   حذف
 50. حال سئوال اساسی این است که چرا یهود از شیطان پرستی به نام شتار و دوسدخترش raha چنین حمایت می‌کند؟

  پاسخ این سئوال را در زباله‌ای به نام تلمود یهودیان می‌تواند یافت.

  حمایت از همجنسگریانی چون شتار دوزخی و raha از اصول اولیه یهودیان است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مه فشاند نور و سگ عو عو کند! حرومزاده ی بسیجی بخون کامنت ها رو .. تو این همه کامنت یک دونه نخاله مثل تو پیدا نمی شه.. از حرف زدت معلومه که مادرت حسابی مشتری داشته و از اون حرومزاده هایی هستی که بابات معلوم نیست

   حذف
 51. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 52. raha در کدام محله یهودیان زندگی می‌کند؟
  مادرش چند تا سکشوال پارتنر دارد؟

  چه شد که raha به ‌‌‌Bestiality مبتلا شد؟

  اینها سئوالاتی است که قطعا خواهر و مادر و خانواده شتاردوزخی توانایی پاسخ به آن را دارند.

  البته کنیسه یهودیان زیر خیابان جمهوری هم قطعا به ما اطلاعات جالبی در مورد یک بچه کونی به نام raha خواهند داد.

  فقط کمی نوازش آنها مورد نیاز است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بد بخت متوهم، اگه ستار از جایی حمایت می شد که خونش تو اون محله پایین شهر و فقیر نشین نبود ، شرط می بندم تو سگِ از کون بسیج خور الان بهترین ماشین زیر پات برای پاچه خواری و هموطن فروشیت
   در ضمن مسایل خصوصی هر کسی به خودش مربوطِ فهمیدی الاغ !!
   تو و اون رفیقای عهد بوقت هم به جای اینکه دنبال کُس و کیرِ این و اون باشید که باهاش چکار می کنند برید یه فکری به حال عقده های جنسی خودتون بکنید که سر از چاله میدونهای شهر برای رفع نیاز جنسی تون در نیارید و مثل آدم نیازهای جنسی تونو با کسی که دوستش دارید برآورده کنید تا مجبور نشید تو شکنجه هاتون عقده های جنسی تونو تخلیه کنید
   حرفای ستار هیج جاش بوی یهودی نمیده ولی تو حرفات بوی خون می ده ، اون هم نه از روی عقیده بلکه از روی عقده حقارت
   یه آدم عقده ای که زیاد کون داده تا به خواسته هاش برسه.
   نمی خواستم پیج ستار ُ با حرفای رکیک زشت کنم ولی تو ابله نذاشتی
   در ضمن تو رفیقات یادتون باشه یه آدمی خیلی قلدر تر از شما به اسم قذافی که مردمش ُ موش فاضلاب خطاب می کرد آخرش مثل موش از تو فاضلاب کشیدنش بیرون و کشتنش
   حالا هواست باشه تو و امثال تو که از کشتن یه هموطن به اسم سگ یاد می کنی یه روزی مثل سگ می کشنت
   این کلیپ و هم ببین شاید عبرتت بشه
   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XYRW-Cqqs2s

   حذف
  2. همین که داشتن چند تا سکشوال پارتنر رو ننگ میدونی نشون میده چقدر احمقی دیگه نیازی نیست بقیه حرفاتو بخونیم . احمقی که نیازهای جنسی تو سرکوب میکنی بعد به قول ندا میری دنبال چاله تو خیابون یا عقده پیدا میکنی دیگرانو شکنچه میدی . کسایی مثل تو تو این مملکت زیادن خیلی زیاد ..

   حذف
 53. this is an American following the conflict in the easts and found the report of this bloggers death at the hands of the regime. know that his death is not in vain as he speaks for many and those of us here support you. We know the oppression you live under and understand not all of you are hamas or into terrorism activities. may your god grant you success in your fight for democracy in your land and bring you prosperity through turmoil. We too are in struggles

  پاسخحذف
 54. ستار عزیز، نوشته بودی میخواهند تهدیدت کردند که دهانت را ببندی اما امروز با خونت موجب شدی هزاران دهان باز شود و حکومت هم خود را به این در و آن در میزند که جلوی افکار عمومی خودش را مبرا کند ولی دیگر سالیانیست که دیر شده.. صفحات فیسبوک، وبلاگ ها و هرجایی که کوته نظران و دژخیمان خامنه ای امکان سانسور ندانذ اسم و عکست پر شده.. تو شهید زنده هستی برای ما

  پاسخحذف
 55. Bloggers like Sattar deserve great respect. We give a Nobel Prize to Europe. But nobody ever thinks of giving such prestigious awards to those who deserve it, true heros like Sattar. Please don't stop at the Regime. Irish eyes are watching.

  پاسخحذف
 56. این هم از برادران عرزشی
  http://www.youtube.com/watch?v=Q67W9kVblKQ&feature=share

  پاسخحذف
 57. درود بر روح پاکت
  ستار جان عاشورای ما روزیست که تو از میان ما رفتی همیشه بیادتیم مردم ایران ظرفیت تو رو نداشتند

  پاسخحذف
 58. درود بر روان پاکت. یادت برای ما باقی است و در یک ایران آزاد، در مقابل قبرت کلاه از سر بر میداریم و یادت را گرامی می داریم.

  پاسخحذف
 59. بدبختي ايران زمانيسب دم از ايراني بودن در جامعه زده مي شود ولي كو ايرانيت
  اسلامش فداي سر ما و شما حداقل ايراني باشيد
  وقتي كسي جواب مينا را نمي دهد
  و از طرفداران ستار جز فحش و بدو بيراه جيزي ديده نمي شود كجاي حرف شما وطن خواه هاي اسلام هراس واقعيت است
  كشور ايران را يك نفر تا اينجا هم بالا اورده كه رهبرست
  واكر نه ايران ما از احمدي نزاد و موسوي و كروبي و هاشمي و امريكا و اروبايي ها مي خورد
  اكر شما با ايرانيد وطن خواه بس جرا بر زخم ايران نمك مي ريزيد ستار در مطالبش جز فلفل ريختن و اتش زدن كار ديكر نكرده
  فقط جواب اين سوال من را بدهيد
  كشور ايران جه جيزي كمتر از كشور هاي ديكر دارد جز جند وب نويس ضرر دسان بر ملت?
  اكر امثال ستار اين كار را نكنند مزدوران در كار خود شكست مي خورند و دست از فشار هاي خود مي كشند?

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کشور ایران چیزی کم ندارد بلکه چیزی زیاد دارد و اون هم حضور بی مصرف آدمهای احمقی است که به خیال خودشان دارند از ایران و دین شان محافظت می کنند ، در حالی که گول شیطان صفتانی امثال آخوند ها را خورده اند و خبر ندارند که آدمهایی که از صمیم قلب باورشان دارند در خفا چه جنایاتی می کنند . اگر امثال این آدم های بی اطلاع و نا آگاه کمی به خودشان زحمت بدهند و کتاب های تاریخ را بخوانند و ببینند هزاران سال است که این آدمهای به ظاهر مذهبی جه بلاهایی به سر مردم ساده دل آورده اند و در خفا به ریش آنها می خندند و از همه مواهبی که مردم را منع می کنند خودشان بهره می برند در حالی که جنان با اعتقاد با مردم سخن می گویند که کسی حتی لحظه ای به این فکر نکند که خود این آدمهای به ظاهر مومن تا چه حد به آنچه می گویند عمل می کنند...آن موقع می فهمند که حق با چه کسی است ...
   تا به حال از خودت پرسیده ای چرا این ها که وانمود می کنند به امام زمان و بقیه ایممه اعتقاد دارند تا به حال برای رفع مشکلات و بیماری هاشون پا بوس آنها نرفتند و مثل بقیه مردم خودشان را به ضریح ببندند تا شفا بگیرند و در عوض در خفا از بهترین پزشکان دنیا استفاده می کنند تا سالم شوند و ... و...
   هیچ فکر کردی چرا اینها مثل بقیه مردم مشکل ندارند و یا اگر دارند از راه کارهایی که غربی ها دارند استفاده می کنند؟
   دلم به حال مملکتم می سوزد که هنوز اینقدر آدم ساده دل دارد که فکر می کنند تنها یک نفر است که می تواند مملکت را بالا ببرد ، و با اطاعت از آن یک نفر همه جیز درست می شود!!!
   کشور ما جیزی کم ندارد ، آدمهای ساده دل و ساده لوح و مذهبی ناآگاه که کور کورانه و بدون تحقیق چیزی را می پذیرند
   را زیاد دارد
   روزی فرا می رسد که به هویت و شخصیت واقعی جنایتکاری مثل رهبرت پی می بری آن زمان زیاد دور نیست و آن روز از حماقت خودت حالت به هم می خورد
   رهبرت و همه آنهایی که اسم بردی ( احمدي نزاد و موسوي و كروبي و هاشمي) بهای خون ستار و خیلی های دیگر را به زودی می دهند.
   مراقب باش تو از شریکان جرم نباشی ...

   حذف
  2. neda nacdgh
   ندا نازیلا، بدجور باهات موافقم کاش همه از حقیقت آگاه بودند
   یکی مثل شما یکی مثل ستار با تمام وجودش حقیقت رو درک میکنند
   یکی هم مثل..........تمام دسترنج و تلاش دیگران رو به باد میده
   اینا که حقیقت رو نمیفهمند 2 دسته هستند
   1 اونایی که به قول شما ساده دل هستند و شدند وسیله دست این مزدورها
   2 اونایی که اصلا نمیخواند حقیقتو قبول کنند چون هویت جعلی خودشونو با دروغهایی که به خورد مردم میدن دبدجور بهم پیوند زدند
   این جور آدما چشاشونو میبندند و جلو میرند حتی دوست ندارند حقیقتو گوش بدند چون دروغ برای اونا ثروت و قدرتو به ارمغان میاره
   ولی من بیشتر از گروه 1 مینالم که بدون هیچ منافعی کور کورانه هر چیزی بهشون تحمیل می کنند با تمام وجود قبولش می کنند
   بنظر من دیگه این حکومت آخرین روزهاشو داره میگذرونه چون دیگه هویت پلیدشو دراه به دنیا نشون میده حتی هم پیمانان عربشونم بهشون پشت کردند و روسیه و چین هم داره آخرین بهره برداری رو ازشون میکنه

   حذف
 60. http://youtu.be/SqN3HLFfzbQ
  سخنان شجاعانهٔ هم محلی ستار بهشتی درباره او در مراسم چهلم وی /2 فیلم

  پاسخحذف
 61. درود بر ستار و ایرانم
  ستار مردم ایران خواب هستند، تو یک خوابی طولانی
  یک سری آدما باید چوب یکسری دیگه رو بخورند، تر خشک با هم میسوزه، ای اونایی که هنوز معنای وطن رو نمی دونید چیه، مطمئنن روزی همه از خواب بیدار میشیم، نذارید وقتی بیدار شدیم همه شرافتو به باد داده باشیم
  داریم هزارو چهارصد سال تاوان خیانتهای خودمونو میدیم، تو هیچ برهه زمانی ایران به هیچ بیگانه ای باج نداده و همیشه بر جهان سروری کرده
  هر وقتم دشمنان پیروز شدند یک خیانتی از خود مردم ایران سر زده
  مثل اون پیرمرد که تو شوشتر، راه مخفی دروازه شهرو به عربها نشون داد تا به اون و خانوادش اما ن بدند
  عربا ریختند و کشتند و غارت کردند و سر بریدند و ایرانو باجگذار خودشون کردند و خراج بریدند انوقت در قبا لش، پیرمرد مفلوک خودش شد غلام همون بزرگان عرب زن و دختراش شدند کنیزکهای مردان عرب، و پسرانش شدند برده زنان عربی که تا دیروز جای خوابشون زیر سایه شتر بود
  انوقت یک خیانتکاری بنام (سلمان فارسی که ایرانو به نیستی کشید کسی که مزدکی بود) میشه آدم خوبه، کسی که با عربا بخاطر ناموس و سرزمینش جنگید میشه یک فراموش شده
  تو حمله عربا به گرگان، بیست هزار ایرانی رو سرمی برند، می گند انقد باید ایرانی بکشید که خونشون مثل یک رود جاری بشه و پروانه های آسیبان رو به حرکت در بیاره، و امام حسین و امام حسن تو راس لشکر قرار داشتند
  بعد، یورش عربا ایران شد برده عربای تازی، فلیم مختارو نگاه کنی میفهمی عرب چنان سروری می کرد به ایرانی که حتی جمهوری اسلامی نتونست تو فیلم سانسورش کنه
  از یک عرب وحشی به نام مختار، که ایرانیا رو به عنوان برده جنگی استفاده می کرده، یک قهرمان ساختند، انگار خودمون قهرمان نداریم،
  تا رسید مردی ظهور کرد بنام رضا شاه بزرگ، دختر چادری اگه الان اون بزرگ مرد نبود تو اون یک نصفه حقوقم که داری و نداشتی الان نقاب رو صورتت بود و از خونه نمی تونستی بیای بیرون و حق رای دادن هم نداشتی، می تونسی بیای چت بکنی؟
  تویی که رفتی تو چادرت و بهش افتخار میکنی، باید فلسفه چادر هم بدونی چیه(چادر)
  یعنی چادری که عربا برپا می کردند و توش زندگی می کردند، اونقد ابله بودند که تو اون گرمای شدید می رفتند تو چادر سیاه
  الان چادری که بهش افتخار میکنی، لونه عربا بوده فکر نکنی یک وقت چادر به همین شکل بوده، که تو سر میکنی، نه اینطور نبوده،، برو زمان قاجاریه، تو گوگل بزن زنان قاجاریه، می بینی که چادر زن مثل یک گونی می مونه یعنی شخصیت و شرف یک زنو لگد مال میکنه
  فکر نکن اون موقع چادر سر می کردند بخاطر اینکه حجاب داشته باشند، نخیر، چادر سر میکردن چون چیزی نداشتند بپوشند، چادر مثل یک تیکه پارچه فاخر بود براشون، که هیچ آثاری از هنر و ظرافت نداشت همون عرابانی که بویی از فرهنگ و آثار هنری نمی بردند، و وقتی به آثار هنری ایرانیا می رسیدند مثل یک سگ وحشی اونو از بین می بردند، به علی افتخار می کنید؟ که فرش بهارستان رو با اون عظمتش تکه تکه کرد و به هر کس یک تیکه داد، و سهم خودشم تو بازار شام 20 درهم فروخت، فرشی که با هزاران هزار دینار هم نمیشد برابر کنی، درفش کاویانی که مثل یک خوره افتادند به جونش و تکه تکه کردند و جواهرات اونو به تاراج بردند، و تمام کتابهای ما رو به دریا ریختند،مردمانی که طلا رو با نقره عوض می کردند، فرق کافور و نمک رو نمی دونستند چیه
  لباس زنان ایران در عوض پر از نقوش و بافتهایی بوده که هنر و فرهنگ ناب ایرانی رو توش جا داده بود
  نناز به چادرت یک تیکه پارچه ای بی ارزشه
  عربای اون زمان چیزی جز چادر نمی تونستند سر کنند، نه هنر داشتند نه فرهنگ
  ولی لباس یک ایرانی پر از نقش و نگار بوده که نشون میده روحیات ایرانیان رو هنری که تو ذاتشون بوده
  همون عربای که داری سنگشو به سینه میزنی زمانی قاتلین اجداد ما بودند
  البته اگه ایرانی باشی!
  چرا از خودت نمی پرسی اسمی از کوروش تو تقویم ما نیست؟ از سیاوش آرش زرتشت

  پاسخحذف
 62. خانم مینا

  من یک افغان هستم. باور کنید امریکایی ها هیچ بلایی سر ما نیاورده اند و به هیچ کسی تجاوز نکرده اند. بلایی هم به سر ما امده است از دست طالبان است. اگر همین حالا طالبان دست از وطن فروشی و مزدوری و توحش بکشند وطن ما ارام می شود مردم ما می توانند در ارامش زندگی کنند.

  ما در این ده سال گذشته، انقدر در وطن مان بازسازی و پیشرفت داشته ایم که در صد سال گذشته نداشتیم. امروز ما ازادی بیان داریم، ازادی مطبوعات داریم، انتخابات ازاد داریم، کمونست، اسلامگرا، سنتی و لیبرال همه عضو پارلمان هستند و ازادی فعالیت سیاسی دارند. قبلا ما چهار دانشگاه نیمه کاره داشتیم اما امروز بیش از چهل دانشگاه دولتی و خصوصی داریم. حتی افراد در کشور من می توانند تلویزیون و رادیوی خصوصی داشته باشند و در نشرات شان یک سره بر دولت انتقاد کنند.

  همچنان، امروز ما با بخش بزرگی از کشورهای جهان دوست هستیم و بیشترین دانشجو را در تاریخ مان در کشورهای خارجی ، غربی و شرقی داریم. باور کنید که افغانستان در یک دهه ای گذشته زیر و رو شده است و مردم ایده های بهتری برای زندگی دارند. درست است که کشور ما یک کشور جنگ زده است و بازسازی ان سالها طول می کشد اما اساسات ان دوباره گذاشته شده است و اگر وحشت افرینان طالب و القاعده بگذارند افغانستان یا یکی دو دهه ای دیگر می تواند سر پایش استاد شود.

  من متاسفم که می بینم رژیم جمهوری اسلامی و طرفدارانش از خط فکری و موضع گیری طالبان حمایت می کنند و توحش و بربریت طالبان را مقاومت نام می دهند.

  یاد تان باشد که قبل از امدن نیروهای بین المللی به افغانستان و ان هم به توافق شورای امنیت ملل متحد، ما مردم افغانستان ده سال کامل در مقابل طالبان و القاعده جنگیدیم و بدون کدام عذرخواهی ، حضور جامعه ای جهانی و کمک انها برای بازسازی کشور مان را قدر می نهیم. جهاد و مبارزه با جهان را به شما و همفکران تا ، طالبان و القاعده پیشکش می کنیم.

  به امید نابودی طالبان و القاعده و همفکران شان

  پاسخحذف
 63. خدایش بیامرزد روحت شاد بزرگ مرد مبارز.
  اگر هر انسانی بینشی مانند تو داشت جهان ما جهانی خالی از ظلم و استبداد بود.
  خدا کند که این حکومت ظلم و استبداد هر چه زودتر به یاری خداوند از صحنه روزگار محو شود.
  الهی آمین

  پاسخحذف
 64. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 65. Gapiran Gap۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش.، ساعت ۸:۲۲
  www.gapiran.wordpress.com
  وب سایت خبری گپ ایران
  اخبار نقض حقوق بشر ضالمان خونخوار از ایران

  پاسخحذف
 66. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jqqeSs6zieg

  پاسخحذف
 67. دوستت داریم بابک خرمدین ایران ما

  پاسخحذف